Trở về trang đầu » » Bộ trưởng TT-TT: Một số trang mạng 'bôi đen để chia rẽ nội bộ'

Bộ trưởng TT-TT: Một số trang mạng 'bôi đen để chia rẽ nội bộ'

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son
“Dùng thủ đoạn trộn lẫn trắng đen, phải trái để làm mục đích bôi đen, có ý đồ nói xấu bịa đặt thông tin, gây chia rẽ nội bộ kích động vai trò lãnh đạo của cán bộ Đảng ...", Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông nói về một số trang mạng như "Quan làm báo’, ‘Dân làm báo’.
Thủ tướng yêu cầu điều tra 'Quan làm báo', các trang tin xuyên tạc

Trả lời câu hỏi liên quan đến một số trang trang mạng như: “Quan làm báo’, ‘Dân làm báo’ với những thông tin giật gân về một số đồng chí lãnh đạo đảng và Nhà nước trong chương trình “Dân hỏi Bộ trưởng trả lời” tối 23/4, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son cho rằng, các đối tượng thù địch đã lợi dụng bản chất mở của internet để tuyên truyền chống phá chúng ta trên nhiều mặt trận, nhiều lĩnh vực. Trong đó có chính trị, kinh tế, chúng không từ một thủ đoạn nào.

“Chúng dùng thủ đoạn trộn lẫn trắng đen, phải trái để làm mục đích bôi đen, có ý đồ nói xấu bịa đặt thông tin, gây chia rẽ nội bộ kích động vai trò lãnh đạo của cán bộ Đảng, xuyên tạc lịch sử, đường lối, chủ trương chính sách của Đảng Nhà nước ta”, ông Son gay gắt.

Bộ trưởng Son cũng thừa nhận, trong thời gian gần đây, những thông tin như chương trình nêu (thông tin nói xấu lãnh đạo đảng và Nhà nước - PV) có tần suất xuất hiện nhiều hơn, thâm độc hơn, nguy hiểm hơn.
“Có thể nói đây là một mưu đồ hòng lợi dụng công cuộc chỉnh đốn Đảng của chúng ta hiện nay để muốn gây mâu thuẫn trong nội bộ trong Đảng chúng ta. Chúng tuyên truyền kích động gây phương hại đến lòng tin của nhân dân đối với Đảng, nhằm ảnh hưởng, ngăn cản mục đích tốt đẹp của chúng ta trong việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng chính đốn Đảng”, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông nói.

Vói về giải pháp hạn chế sự xuất hiện của những thông tin độc hại, phản động trên mạng làm ảnh hưởng xấu đến tâm lý của một số người dân, Bộ trưởng Son cho rằng, cần phải có nhiều giải pháp đồng bộ. Giải pháp này phải làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục để nâng cao hơn ý thức toàn dân đồng thời nâng cao vai trò, trách nhiệm quản lý của các cơ quan các cấp; phát huy vai trò trách nhiệm của phương tiện thông tin đại chúng. Bên cạnh đó, khuyến khích, tạo điều kiện cho các tổ chức cá nhân góp phần đưa những thông tin tích cực phù hợp đạo lý, thuần phong mỹ tục, đạo lý, pháp luật Việt Nam.

“Có thể nói, bằng những giải pháp như vậy chúng ta mới có thể huy động toàn thể các lực lượng, mọi ngành mọi cấp trong xã hội đấu tranh chống lại thông tin xấu, phát huy hết tính ưu việt của Internet xây dựng đất nước, đặc biệt giáo dục giới trẻ hiện nay”, Bộ trưởng Son nói.

Hải An (Đất Việt)


Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son nói về các trang mạng ‘trắng đen lẫn lộn’
Trả lời Dân hỏi trên VTV, Bộ trưởng Thông tin – Truyền thông Nguyễn Bắc Son cho rằng các thế lực thù địch đang lợi dụng môi trường mở trên Internet để chống phá Đảng, nhà nước ta.
- Gần đây xuất hiện một số trang mạng như Quan làm báo, Dân làm báo với những thông tin giật gân về một số lãnh đạo Đảng, nhà nước. Quan điểm của Bộ Thông tin - Truyền thông về hiện tượng này?
Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son
Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son. Ảnh: Chinhphu.vn
Những thông tin như vậy ít nhiều đã có trên mạng, vì bản chất mở của internet, bất cứ ai cũng có thể tung lên mạng bất cứ thông tin gì từ bất cứ đâu trên thế giới. Thời gian qua, nhiều nước chứ không chỉ riêng Việt Nam cũng muốn ngăn chặn những thông tin sai trái, trái với thuần phong mỹ tục bằng biện pháp kỹ thuật.
Đây đang là thách thức với tất cả các nước, cần sự phối hợp của các cộng đồng, các nước trên thế giới, mới có thể ngăn chặn. Song nhiều lúc là không thể vì môi trường pháp lý của các nước có khác nhau.
Trên thực tế, các thế lực thù địch cùng các phần tử cơ hội, thoái hóa, biến chất trong nước đang tìm mọi thủ đoạn để ngăn chặn, chống phá công cuộc xây dựng, phát triển đất nước ta. Chúng đã lợi dụng triệt để môi trường mở của Internet để thông tin, tuyên truyền chống phá trên nhiều mặt trận, lĩnh vực, trong đó có chính trị, kinh tế và tư tưởng.
Chúng không từ một thủ đoạn nào, kể cả trộn lẫn trắng đen, phải trái, nhằm mục đích bôi đen, suy diễn, có ý đồ nói xấu, bịa đặt thông tin, gây chia rẽ nội bộ, kích động, đả phá vai trò của các lãnh đạo Đảng, nhà nước, xuyên tạc lịch sử văn hóa của dân tộc, xuyên tạc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước ta.
Trong thời gian gần đây, những thông tin như câu hỏi đặt ra xuất hiện với tần suất cao hơn, thâm độc, nguy hiểm hơn. Có thể nói đây là mưu đồ lợi dụng công cuộc xây dựng chỉnh đốn Đảng của ta hiện nay để gây mâu thuẫn trong nội bộ Đảng, tuyên truyền kích động để phương hại đến lòng tin của nhân dân ta đối với Đảng, làm ảnh hưởng và ngăn cản mục đích tốt đẹp của chúng ta trong việc thực hiện nghị quyết Trung ương IV về xây dựng và chỉnh đốn Đảng.
Chính vì vậy, với những thông tin sai trái, trắng đen lẫn lộn trên mạng Internet mà các thế lực thù địch tung lên, hơn lúc nào hết, trong toàn Đảng, toàn dân, đặc biệt với vai trò gương mẫu của cán bộ Đảng viên, phải xây dựng sự tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thể hiện bản lĩnh của Việt Nam đã tỏa sáng trong đấu tranh giành độc lập dân tộc, nay tiếp tục tỏa sáng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN.
- Những thông tin độc hại và phản động này trong những ngày qua đã phần nào ảnh hưởng đến tâm lý người dân. Bộ Thông tin - Truyền thông cần phải có những hành động cụ thể như thế nào?
Phải có nhiều giải pháp đồng bộ. Trước hết, giải pháp hữu hiệu và có tính chất cơ bản lâu dài là làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục để nâng cao dân trí cho toàn dân, nâng cao nhận thức đúng sai trước những thông tin trong xã hội cũng như trên mạng trên cơ sở lợi ích của đất nước, nhân dân và xã hội. Đó cũng là thời cơ và điều kiện để nâng cao sức đề kháng cho mọi người khi gặp phải những thông tin sai trái trong xã hội thật cũng như xã hội ảo.
Thứ hai là nâng cao vai trò trách nhiệm quản lý của cơ quan nhà nước các cấp, kịp thời xử lý những sai phạm của thông tin, đồng thời đẩy mạnh cung cấp trang thiết bị kỹ thuật cho các cơ quan tổ chức để có điều kiện sớm phát hiện và xử lý hiệu quả những thông tin sai trái trên mạng.
Thứ ba là động viên mọi phương tiện thông tin đại chúng phát huy vai trò, trách nhiệm của mình hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác tuyên truyền, với nội dung thông tin, truyền thông đa dạng, phong phú và hiệu quả, để tuyên truyền nhanh nhất, chính xác nhất, kịp thời nhất mọi mặt đời sống xã hội, mọi hoạt động của Đảng và nhà nước, đặc biệt là cung cấp nhưng thông tin mà nhân dân đang cần trong xã hội hiện nay, qua đó nâng cao nhận thức của nhân dân, nâng cao yêu cầu của nhân dân đối với việc cung cấp thông tin trong nước và quốc tế, tạo nên sự đồng thuận của nhân dân đối với đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước, đấu tranh kịp thời với những tư tưởng, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch.
Một giải pháp nữa là khuyến khích, tạo điều kiện cho các tổ chức và cá nhân góp phần đưa những thông tin tích cực, phù hợp thuần phong mỹ tục, đạo lý và pháp luật Việt Nam, đáp ứng nhu cầu văn hóa, đời sống tinh thần ngày càng cao của nhân dân trong xã hội.
Với những biện pháp như vậy, chúng ta mới huy động được toàn thể các lực lượng, mọi ngành mọi cấp trong xã hội đấu tranh chống lại những thông tin sâu độc, phát huy tất cả tính ưu việt, tiện ích của Internet để xây dựng và phát triển đất nước, đặc biệt là để giáo dục, bảo vệ thế hệ trẻ.
Theo VTV

VIDEO: Đối thoại với Bộ trưởng về Quản lý nội dung trên Internet

Bên cạnh tính ưu việt của thông tin trên mạng, Internet cũng đang bộc lộ rõ những mặt hạn chế, với những thông tin độc hại gây ảnh hưởng tới xã hội. Quản lý mạng Internet và nội dung thế nào đang là điều được Bộ TT&TT đặc biệt quan tâm.

VIDEO: Đối thoại với Bộ trưởng về Quản lý nội dung trên Internet

Mới đây, Bộ Thông tin Truyền thông vừa trình Thủ tướng chính phủ dự thảo sửa đổi Nghị định về việc quản lý việc sử dụng và cung cấp nội dung trên Internet phù hợp với yêu cầu hiện nay.

Trong chương trình Dân hỏi Bộ trưởng tuần này, Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Nguyễn Bắc Son sẽ trả lời những câu hỏi liên quan đến vấn đề này.

Mời quý khán giả theo dõi Video: 
Tác giả : Trần Hà
Giới thiệu bài nầy :

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí là quyền chính trị của công dân.Trên tinh thần tự do ngôn luận và tôn trọng lẫn nhau, Đảng Làm Báo sẽ tôn trọng mọi ý kiến phản biện.

"In Honor of Viet Khang Asia69 Việt Nam Tôi Đâu & Anh là Ai"
GÓP Ý MỚI NHẤT
"Cuộc Thảm Sát Thiên An Môn - 1989"
"In Honor of Viet Khang bản 2 SBTN"
"Hoàng Sa nổi đau mất mát (Bản tiếng Việt)"
"In Honor of Viet Khang Asia Productions"

Liên lạc, gửi bài cho Đảng Làm Báo -- Contact us