Trở về trang đầu » » Sửa đổi Nghị quyết việc đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri

Sửa đổi Nghị quyết việc đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri

Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam
Chiều nay (25/9), tại Văn phòng Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm đã ký Nghị quyết sửa đổi Nghị quyết liên tịch giữa Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri.

Nghị quyết liên tịch về việc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội được sửa đổi, bao gồm 6 chương với 40 điều, quy định về trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc tiếp xúc cử tri; tổ chức thực hiện tiếp xúc cử tri; tổng hợp, tập hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và quy định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức đơn vị trong việc giải quyết cũng như giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri.

Phát biểu tại lễ ký, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nêu rõ mục đích, ý nghĩa quan trọng của việc sửa đổi Nghị quyết lần này nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, tạo điều kiện để đại biểu tập hợp ý kiến, kiến nghị, kể cả khiếu nại, tố cáo của cử tri gửi tới Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nghiên cứu, bàn biện pháp để hướng dẫn thi hành Nghị quyết, đảm bảo công tác tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội ngày càng thực chất và hiệu quả.

Nghị quyết sửa đổi Nghị quyết liên tịch về việc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2013./.

Minh Châm/VOV-Trung tâm tin
Giới thiệu bài nầy :

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí là quyền chính trị của công dân.Trên tinh thần tự do ngôn luận và tôn trọng lẫn nhau, Đảng Làm Báo sẽ tôn trọng mọi ý kiến phản biện.

"In Honor of Viet Khang Asia69 Việt Nam Tôi Đâu & Anh là Ai"
GÓP Ý MỚI NHẤT
"Cuộc Thảm Sát Thiên An Môn - 1989"
"In Honor of Viet Khang bản 2 SBTN"
"Hoàng Sa nổi đau mất mát (Bản tiếng Việt)"
"In Honor of Viet Khang Asia Productions"

Liên lạc, gửi bài cho Đảng Làm Báo -- Contact us