Trở về trang đầu » » Lịch sử Việt Nam có quá nhiều ông Hồ Chí Minh giả

Lịch sử Việt Nam có quá nhiều ông Hồ Chí Minh giả

 

Hình Hồ Chí Minh (trái) được vẽ lại từ một người Mẫu người Trung Quốc (phải)


Những người mang tên Hồ Chí Minh

SỰ THẬT HỒ CHÍ MINH Nguyễn Ái Quấc - Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh, những cái tên của những con người bí ẩn trong lịch sử. Viết về những người này, có quá nhiều dữ liệu cần phân tích, cần rất nhiều trang lý luận với nhiều chủ đề khác nhau, việc này cần nhiều thời gian xin dành cho các sử gia chuyên nghiệp. Còn tôi, trong khi chờ đợi các sử gia lên tiếng, tôi xin viết một số ý nhỏ, một cách thật đơn giản sao cho mọi người đều có thể hiểu được. Trong bài viết hạn hẹp này, tôi chỉ đề cập tới Hồ Chí Minh.

NHÃ THANH SỬ  

NHỮNG NGƯỜI MANG TÊN HỒ CHÍ MINH "Hồ Chí Minh", theo như công bố của đảng Cộng sản, là " một người" đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập ngày 02/09/1945 và mất ngày 02/09/1969. Sự thật, "Hồ Chí Minh" không phải là một người, mà tất cả là " 5 người gồm 1 Thật và 4 Giả". NHỮNG NGƯỜI MANG TÊN HỒ CHÍ MINH: 1 THẬT - 4 GIẢ

HCM thật bị CS xóa hình Hồ giả 1Hồ giả 1 Hồ giả 2Hồ giả 3 bị CS xóa hình Hồ giả 4

HỒ CHÍ MINH Thật 02/09/1945 - 02/1946 .Là người Việt. .Đọc Tuyên ngôn độc lập ngày 02/09/1945 với tên là Hồ Chí Minh. .Giải tán đảng Cộng sản. .Thành lập Chính phủ Liên hiệp, đa đảng. .Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước. .Thiên về Mỹ, dân chủ dân quyền. .Bị Cộng sản xóa tất cả hình ảnh. HỒ giả 1 03/1946 - 1953 .Là người Việt. .Ký Hiệp định sơ bộ mời Pháp trở lại Việt Nam. .Tiêu diệt các đảng phái không Cộng sản. Vụ án Ôn Như Hầu. .Thiên về Liên sô, độc tài đảng trị. .Vợ là Tăng Tuyết Minh. .Nghiện thuốc lá nặng. HỒ giả 2 1953 - 1965 .Là người Tàu. .Theo lệnh Trung Quốc, khống chế Việt Nam. .Cải cách ruộng đất giết dân Việt. .1958 gài bẫy Phạm Văn Đồng ký công nhận lãnh hải của Trung Quốc. .Dâm và ác. Giết nhân tình Nông Thị Xuân. .CÂM (nghĩa bóng): Nói giọng Tàu lơ lớ nên bị Cộng sản xóa âm thanh. HỒ giả 3 1965 - 02/09/1969 .Là người Tàu. .Theo lệnh Trung Quốc, khống chế Việt Nam. .Công khai cho mọi người thấy mình là người Tàu, do đó bị Cộng sản xóa tất cả hình ảnh.

Hồ giả 3 bị CS xóa hình

CÂM (nghĩa bóng): Nói giọng Tàu lơ lớ nên bị Cộng sản xóa âm thanh. HỒ giả 4 1969 Là người Tàu. Làm người mẫu vẽ Hình chân dung giả mạo Hồ Chí Minh. 
HỒ CHÍ MINH Thậ t - Người đọc Tuyên ngôn độc lập ngày 02/09/1945 khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, được gọi là "Hồ Chí Minh thật".

- Ngày 06/01/1946 người dân bầu cử Quốc hội đầu tiên. Sau đó Quốc hội bầu "Hồ Chí Minh thật" làm Chủ tịch nước. Với một người nổi tiếng như thế, chúng ta rất mong muốn được biết mặt mũi ra sao, nhưng tìm mãi trong tất cả tài liệu mà Cộng sản công bố đều không nhìn ra được chân dung của "Hồ Chí Minh thật". Xem những phim tài liệu có nhắc đến ngày đọc Tuyên ngôn độc lập 02/09/1945 chúng ta chỉ có thể nhìn thấy cảnh "Hồ thật" và những người cùng đứng trên lễ đài ở xa xa, không rõ mặt (hình a và b). Trong khi những người dân thì được ưu tiên quay cận cảnh rõ ràng (hình c và d).

(a(b)(c)(d)

 Tương tự với những đoạn phim tài liệu về ngày Quốc hội bầu Chủ tịch nước, hình ảnh "Chủ tịch nước" và các thành viên Chính phủ cũng xa xa, không rõ mặt mũi.


 Chắc chắn trong ngày đọc Tuyên ngôn độc lập quan trọng ấy, những người quay phim phải trân trọng ưu tiên quay cận cảnh chân dung của Hồ Chí Minh và những người tham gia.Đồng thời họ phải cẩn thận quay rõ khuôn mặt của Chủ tịch nước và các thành viên trong Chính phủ đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Nhưng tại sao chúng ta không nhìn thấy những cảnh quay này, chính vì Cộng sản đã che dấu tất cả. Lẽ ra Cộng sản phải vui mừng phổ biến chân dung của "Hồ Chí Minh thật" nhưng tại sao lại che dấu ? Hãy xét lại những gì "Hồ Chí Minh thật" đã làm:

- "Hồ thật" đọc Tuyên ngôn độc lập ngày 02/09/1945 với nội dung bình đẳng dân chủ dân quyền và 5 lời thề chống Pháp.
- 11/09/1945 quân của Tưởng Giới Thạch vào miền Bắc Việt Nam. 23/09/1945 quân Anh Pháp vào miền Nam Việt Nam.
- Tháng 10/1945 "Hồ thật" viết thư gửi lãnh đạo Uỷ ban Nhân dân các Bộ, Tỉnh, Huyện vàLàng "... rằng các cơ quan của Chính phủ từ toàn quốc cho đến các Làng đều là đầy tớcủa dân, nghĩa là để gánh vác việc dân, chứ không phải để đè đầu dân như trong thời kỳdưới sự thống trị của Pháp, Nhật".
- 11/11/1945 "Hồ thật" tuyên bố giải tán đảng Cộng sản Đông Dương.
- 01/01/1946 thành lập Chính phủ Liên hiệp gồm 3 thành phần, đa đảng.
- 06/01/1946 tổ chức cho người dân bầu cử Quốc hội đầu tiên. Sau đó Quốc hội bầu "HồChí Minh thật" làm Chủ tịch nước.

- 28/02/1946 Chủ tịch nước "Hồ Chí Minh thật" gửi thư có chữ ký cho Tổng thống Mỹ, yêu cầu hỗ trợ. Nếu "Hồ thật" là đảng viên Cộng sản từng ở Liên sô và Trung Quốc, đã yêu chủ nghĩa Mác - Lê nin, thì tại sao trong Tuyên ngôn độc lập lại chỉ nhắc đến Hiến pháp của Mỹ ? Tại sao nhân danh Chủ tịch nước Việt Nam viết thư yêu cầu Tổng thống Mỹ giúp đỡ ? Vậy còn Hiến pháp của Liên sô đâu, Chính phủ Liên sô đâu, mà một đảng viên Cộng sản như "Hồthật" lại quên ? Những việc làm của "Hồ thật" có vẻ thiên về nước Mỹ, thiên về một Chính phủ Cộng hòa Dân chủ và Dân quyền, không thấy quan tâm gì đến Liên sô, một Chính phủ độc tài đảng trị. Có thể vì thế "Hồ Chí Minh thật" mới bị Cộng sản âm thầm loại trừ và thay thế bằng một "Hồ giả" đi đúng đường lối của Cộng sản. Thời gian tồn tại của "Hồ Chí Minh thật" quá ngắn ngủi, chỉ trong vòng vài tháng. * Làm gi ả PHIM c ả nh "H Ồ đọ c Tuy ê n ng ô n độ c l ậ p": Nếu làm phim tài liệu mà không cho người dân thấy chân dung của người đọc Tuyên ngôn độc lập thì cũng kỳ quá, cho nên Cộng sản đành phải làm giả. Trong phim tài liệu "Hình ảnh về đời hoạt động của Hồ chủ tịch" sản xuất năm 1960, cóđoạn phim Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập khoảng 7 giây.

   
 Hãy so sánh các hình liên tiếp 25:11 - 25:18. Chú ý có 3 phần: cái bàn, mây và cây, Hồvà micro.
(a) 25:11 - 25:12: cái bàn đứng yên, mây và cây di chuyển nhanh hướng xuống và qua trái, micro cũng đi xuống và qua trái. (Hay nhỉ, trong 1 giây mà mây bay rất nhanh, cái cây cũng biết đi, micro cũng chạy luôn)
(b) 25:14 - 25:15: cái bàn đứng yên, mây và cây đi qua phải, micro cũng qua phải. (Lạquá, trước đó mây bay qua trái, bây giờ bay qua phải kéo theo cái cây cũng bay qua phải, micro cũng qua phải)
(c) 25:15 - 25:16: cái bàn đứng yên, mây và cây đi lên, micro cũng đi lên. (Ủa, mây bay lên trời, cây và micro cũng lên trời)
(d) 25:16 - 25:17: cái bàn đứng yên, mây và cây đi xuống, micro cũng đi xuống. (Ôi, mây rơi xuống đất, cây và micro cũng chui xuống đất)

(a) (b)(c) (d)
 Như vậy đây chính là cảnh cắt ghép các hình, gồm hình phông nền mây và cây, hình cái bàn, hình micro, và các hình Hồ với tư thế khác nhau, sau đó di chuyển vị trí các hình rồi dựng lại thành đoạn phim. Vì đây là cảnh giả nên chắc chắn Hồ này cũng giả nốt. Tuy nhiên, Cộng sản đàn em thấy Cộng sản đàn anh bị sai lộ liễu quá, nên trong các phim tài liệu làm sau này, đã cắt bớt các cảnh chung quanh, chỉ phóng lớn hình Hồ, vàchỉ lấy 1 giây phim để cho người xem khó nhận ra sự giả tạo. Trong phim tài liệu "Hồ Chí Minh chân dung một con người" sản xuất năm 1990, đoạn phim Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập chỉ khoảng 1 giây, bị cắt không còn cái bàn với mây và cây nữa. 1 giây thì người xem chẳng còn nhận ra được cái gì nữa !

  
 * Làm giả HÌNH c ả nh "HỒ đọc Tuyê n ngô n độc lậ p": Sau này, Cộng sản còn vẽ tranh làm giả Hình chụp cảnh Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập. Hình giả có nhiều điểm sai như sau:

- Microphone trong hình có dạng tròn và dẹp, có lưới chụp ở mặt sau. Thực tế, Microphone chỉ có lưới chụp ở mặt trước, còn mặt sau không có lưới chụp. Nhìn tấm hình, dễ dàng nhận ra tác giả đã nhầm lẫn vẽ Hồ phát biểu đối diện với mặt sau của Microphone, còn mặt trước có lưới chụp thì hướng ra ngoài. Sự dốt nát của tác giả đãtạo nên một tấm hình mà ai xem cũng nhận ra là giả, khiến Cộng sản mãi mãi mang tiếng lừa đảo trong lịch sử.
- Lá cờ đỏ sao vàng ngay trước mặt Hồ. Trong phim tài liệu chúng ta thấy chỉ có cờ đỏsao vàng nằm ở tầng bên dưới, còn trước mặt Hồ không có cờ đỏ sao vàng (hình a). Hơn nữa, không ai treo cờ bằng cách bẻ gập xuống phần nền đỏ phía trên của ngôi sao. Đỉnh của ngôi sao còn nhô lên khỏi mặt vải, thật vô lý. Chính vì tác giả bức tranh muốn cho người xem thấy cờ đỏ sao vàng nên mới vẽ gán ghép như vậy.
- Cảnh nền phía sau lưng Hồ không có một người nào, lại có bóng đổ từ sáng trắng đến tối mờ giống như bức tường đứng sát lưng Hồ. Trong phim tài liệu thì sau lưng Hồ córất nhiều người và không có bức tường nào.
- Bóng trên mặt Hồ và trên thân bên phải, bóng đường biên áo giữa ngực là sai. Hồ đangđứng ngoài trời nắng, nên khi chụp hình không có bóng quá đen và rộng như vậy. Nhất làkhông thể có bóng đường biên áo giữa ngực như vậy được.
- Túi áo và khuy áo quá to không đúng thực tế. 3 đường rãnh để cài khuy áo quá rộng vàquá dài thì thật vô lý. Nút áo giữa lại nằm lệch khỏi đường rãnh cài. Túi áo phải lại bị xéo quá nhiều.
- Thân hình ngực Hồ bị méo và bị dẹp. Chân dung Hồ này chẳng giống bất kỳ chân dung nào của Hồ.
- Tranh vẽ Hồ mặc 1 áo kaki trắng. Trong hình trích từ phim tài liệu thì "Hồ thật" mặc 2 áo, một áo trắng bên trong và một áo ngoài sẫm màu (hình b và c).
- Ngoài ra, hình giả và đoạn phim giả có microphone không giống nhau, trong phim giảlà khối trụ dài còn trong hình giả thì tròn dẹp. Chứng tỏ là do các tác giả khác nhau dàn dựng ra, đúng là Tổ trác !
- Thực tế đây là một tranh vẽ quá dở, mà dám dối gạt là Hình chụp Hồ đọc Tuyên ngônđộc lập, rồi đem treo ở bảo tàng và phổ biến khắp nơi.
(a)(b)(c) 
HỒ giả 1 - Xuất hiện khoảng đầu tháng 03/1946.
- 06/03/1946 "Hồ giả 1" ký "Hiệp định sơ bộ" với Pháp, mời Pháp trở lại Việt Nam. "Hồgiả 1" không cho các lực lượng quốc gia chống lại Pháp, còn hợp tác với Pháp để tiêu diệt các lực lượng quốc gia.
- 15/05/1946 quân của Tưởng Giới Thạch rời Việt Nam.
- 27/05/1946 "Hồ giả 1", Phạm Văn Đồng, Tôn Đức Thắng đi Pháp dự hội nghị La Fontainbleau, cử cụ Huỳnh Thúc Kháng ở Việt Nam thay quyền Chủ tịch nước.
- 12/07/1946 vụ án phố Ôn Như Hầu. Phe Cộng sản đồng loạt tấn công các trụ sở của cácđảng Đại Việt Quốc dân Đảng và Việt Nam Quốc dân Đảng với lý do là để đập tan âm mưuđảo chính của họ cấu kết với thực dân Pháp.
- 14/09/1946 "Hồ giả 1" ký "Tạm ước" với Pháp.
- 31/10/1946 "Hồ giả 1" lập chính phủ mới, các thành phần Quốc gia bị loại trừ khỏi chính phủ Việt Minh. Cụ Huỳnh Thúc Kháng chết.
- 19/12/1946 "Hồ giả 1" tuyên bố hiệu triệu toàn quốc kháng chiến chống Pháp.
- 10/03/1952 "Hồ giả 1" cử Nguyễn Lương Bằng sang Liên sô làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. "Hồ giả 1" là tên cuồng tín Cộng sản, ngu trung với Quốc tế Cộng sản, và nhất mực trung thành với Liên sô cái nôi của Cộng sản. Sự liên kết ngày càng chặt chẽ giữa "Hồgiả 1" với đàn anh Liên sô làm đàn em Trung Quốc khó chịu, đây có thể là nguyên nhân làm "Hồ giả 1" biến mất. S ự bi ế n m ấ t b í ẩ n c ủ a "H ồ gi ả 1" đ á nh d ấ u b ướ c m ở đầ u cho qu á tr ì nh "C ộ ng s ả n gi ế t C ộ ng s ả n" một cách công khai với truyền thông bị bịt miệng, kếtiếp là "Cải cách ruộng đất" tàn khốc, và sau này tiếp diễn cho đến tận ngày nay. "Hồ giả 1" có khuôn mặt rất xấu xí, cặp mắt gian tà. Ban đầu khi mới xuất hiện thì tỏvẻ e dè, khi đã quen với quyền lực thì gian ác. Trong phim tài liệu ngồi cùng bàn ăn với Phạm Văn Đồng, cảnh "Hồ giả 1" ngồi co ro khúm núm, cái đầu gật gù, che dấu hai bàn tay, ánh mắt sợ sệt, lo lắng bị phát hiện làđồ giả mạo. Xem 2 đoạn phim ( H ồ & Ph ạ m V ă n Đồ ng - H ồ đầ u g ậ t g ù m ắ t l ấ m l é t) (chú ý phim và hình có bản quyền Getty Images).

 
 Khuôn mặt "Hồ giả 1" hớn hở khi ký Hiệp định sơ bộ với Pháp.


 "Hồ giả 1" sang Pháp ký Hiệp ước. Hình chụp ngày 14/07/1946 tại Paris, Pháp.


(chú ý hình có bản quyền Getty Images) "Hồ giả 1" có vẻ không khôn ngoan, thích thể hiện những việc làm ngu ngốc. Hồ bảo nên tiết kiệm từng nắm gạo, đôi dép nhưng lại xài phung phí những thước phim tài liệu đắt tiền vào những cảnh quay không đáng như: Hồ đan giỏ, Hồ câu cá, Hồ chia thức ăn, Hồ chơi bóng chuyền, Hồ dùng khăn lau mình, Hồ trần trụi đi lông nhông v.v... Hãy xem Hồ đan giỏ, Hồ câu cá.

 Hồ chia thức ăn.
 Hồ chơi bóng chuyền.
 Hồ đi cầu khỉ, Hồ chẻ củi.
 Hồ mắc mưa cởi quần áo.
 
 Hồ dùng khăn lau mình.
 Hồ trần trụi đi lông nhông, mắt còn nhìn lén máy quay phim nữa chứ !
  
 Trong những năm ban đầu, "Hồ giả 1" mặt rất xấu xí rất gian tà, nên trong phim tài liệu Cộng sản thường xóa hết những cảnh quay chính diện chân dung. Thật tức cười khi thấy rõ khuôn mặt của những người dân, còn khuôn mặt của "Hồ giả 1" thì không rõ. Một ví dụ như "Hồ giả 1" gặp Việt kiều ở Pháp:


 Tại sao không quay phim tài liệu cảnh Hồ lãnh đạo Chính phủ, cảnh Hồ họp bàn kế hoạch kháng chiến với các tướng lãnh ? Thực chất Hồ này ngu như bò, không biết suy nghĩ gì, chỉ là con rối bù nhìn, mọi việc đều do kẻ khác giật dây quyết định. Hồ này không nghĩ ra được những tư tưởng cao cấp, mà chỉ nghĩ ra được những ý tưởng nhỏ hẹp, cởi áo cởi quần, tầm nhìn thấp kém, làm những việc tầm xàm và sai lầm đủ thứ. Những cảnh đóng kịch trước máy quay phim làm tôi ghê tởm Hồ này, vì sự giả dối một cách trơ trẽn không một chút xấu hổ của hắn. Vợ là Tăng Tuyết Minh, hình thời trẻ và hình lúc tuổi già mòn mỏi đợi chờ với ảnh Hồtrên tường.Tháng 05/1950, nhìn thấy hình Hồ Chí Minh trên Nhân Dân Nhật Báo (Trung Quốc), bà Tăng Tuyết Minh (1905-1991) nhận ra đây là người chồng tên Lý Thụy đã kết hôn với bà ngày 18/10/1926 tại thành phố Quảng Châu, hai người chia tay khi chiến tranh Quốc Cộng bùng nổ ngày 12/04/1927.

Sau đó bà đã báo cáo với tổ chức và gởi mấy lá thư cho ông Hồ, thông qua đại sứ Việt Nam ở Bắc Kinh là Hoàng Văn Hoan, nhưng đều không được trả lời.

Một cán bộ lãnh đạo Quảng Châu đã tới gặp bà, trao cho lá thư của bà Thái Sướng (một trong những người đã tới dự tiệc cưới năm 1926 cùng với bà Đặng Dĩnh Siêu, vợ của ChuÂn Lai) chứng thực Hồ Chí Minh chính là Lý Thụy cũng tức là chồng Tăng Tuyết Minh. Cán bộ này cũng giải thích lí do tại sao không tiện liên lạc với Chủ tịch Hồ Chí Minh, hy vọng Tăng Tuyết Minh hiểu và lượng thứ việc này, yên tâm công tác. Sau năm 1954, bàTăng Tuyết Minh xin qua Hà Nội gặp Hồ Chí Minh, cũng bị từ chối.

Bà Tăng Tuyết Minh về hưu năm 1977, rồi mất ngày 14/11/1991 tại Quảng Châu.

H Ồ gi ả 2 - Xuất hiện khoảng cuối 1953, chuẩn bị cho chiến dịch Điện Biên Phủ.
- Là người Tàu. Theo lệnh Trung Quốc, khống chế Việt Nam.
- 19/12/1953 "Luật cải cách ruộng đất" được "Hồ giả 2" phê chuẩn và chính thức ban hành. Thực chất đây là quá trình giết hết những thành phần yêu nước Việt Nam kể cảCộng sản, để xây dựng lực lượng lệ thuộc Trung Quốc.
- "Hồ giả 2" còn trẻ, sung sức nên có ham muốn tình dục, không được thỏa mãn công khai, nên Dâm đãng. Có nhân tình trẻ Nông Thị Xuân từ năm 1955, sanh một đứa con 1956, rồi bị giết 1957.
- 1958 gài bẫy Phạm Văn Đồng ký công nhận lãnh hải của Trung Quốc.
- 1959 tỏ ý muốn cưới vợ Tàu người Quảng Đông, nhưng không thành công.
- "Hồ giả 2" có gương mặt khá đẹp nên được Cộng sản quay nhiều phim tài liệu.
- Đặc điểm của "Hồ giả 2" là bị CÂM. Nói "Hồ giả 2" CÂM là nói theo nghĩa bóng, vì chúng ta không bao giờ thấy phim ảnh có tiếng nói của "Hồ giả 2", mà chỉ toàn nghe người khác nói dùm những lời phát biểu của hắn. Nguyên nhân là vì "Hồ giả 2" nói giọng Tàu lơ lớ nên bị Cộng sản xóa âm thanh.
- Giữa năm 1965 "Hồ giả 2" tìm cách quay về Trung Quốc, rồi lấy cớ sức khỏe yếu kém không chịu quay sang Việt Nam nữa. "Hồ giả 2" chỉ đạo chiến dịch Điện Biên Phủ.

 Vui mừng rơi lệ khi ôm được lãnh tụ Tàu.

 "Hồ giả 2" lấy khăn lau mắt tự phê bình Cải cách ruộng đất, lòng tiếc nuối "Phải chi dân Quỳnh Lưu đừng nổi dậy chống lại, thì Hồ ta còn tiếp tục giết thêm nữa". Những người miền Bắc hôm nay phải biết ơn người dân Quỳnh Lưu hy sinh tính mạng để chặn bước chém giết của Cải cách ruộng đất.

 Các cảnh đóng kịch khóc khác. Khóc trong nước.

Vì còn trẻ, sung sức nên có ham muốn tình dục, không được thỏa mãn công khai, nên Dâm đãng. Hồ giơ ngón tay giữa biểu thị cái tục trước mặt cô gái.


Hồ gặp gái, thấy có cơ hội là ôm hôn liền.


Hồ Ôm Hôn Người Đẹp Trà Giang 

Nông Thị Xuân, người tỉnh Cao Bằng, thuộc sắc tộc Nùng, được đưa về Hà Nội sống lén lút với Hồ năm 1955, lúc đó cô Xuân 22 tuổi. Xuân có với Hồ một người con trai năm 1956, đặt tên Nguyễn Tất Trung. Bà Xuân muốn công khai hóa mối liên hệ, và đòi chính thức nhìn nhận đứa con nhưng Hồ vẫn không cho bà vào ở phủ chủ tịch với ông, và không làm lễ cưới. Trần Quốc Hoàn, bộ trưởng bộ Công an chính phủ Hà Nội, đã giết bà Xuân ngày 11/02/1957, bằng cách cho người đánh búa vào đỉnh đầu (theo khám nghiệm của bác sĩ), rồi quăng xác ở dốc Cổ Ngư, ngụy tạo tai nạn xe ô tô. Xem hình ngôi nhà bà Xuânđã ở số 66 phố Hàng Bông - Thợ Nhuộm, gần đường Quang Trung, Hà Nội.

Sau khi bà Xuân qua đời, Nguyễn Tất Trung được dì là cô Vàng nuôi, nhưng rồi Trung bịbắt đem đi gởi cho Nguyễn Lương Bằng nuôi. Năm Trung 5 tuổi (1961) được chuyển cho tướng Chu Văn Tấn nuôi. Khi Hồ qua đời ngày 02/09/1969, thư ký kiêm cận vệ của ông Hồlà Vũ Kỳ nhận Trung làm con nuôi và đổi tên là Vũ Trung. 1959 "Hồ giả 2" muốn cưới vợ người Quảng Đông, được sử gia William J. Duiker nhắc tới, và cũng được công bố bởi một tờ báo Trung Quốc.

 
 2 lần về thăm quê nhà Kim Liên 1957 và 1961, nhưng không lần nào vào thăm mái nhà xưa hay viếng mộ mẹ, mộ anh, mộ chị. Nhà đây, mộ mẹ, mộ anh, mộ chị ở đây, tại sao không bao giờ Hồ đến thăm viếng và thắp một nén nhang ? Tại sao bất hiếu vô tình bạc nghĩa vậy ? Tại vì nó là Tàu nên không chịu bái lạy tổ tiên người Việt, sau này về Tàu làm sao ăn nói với tổ tiên thiệt của mình. Đơn giản vậy mà còn hỏi !


 Tại Hà Nội, trong nhà sàn của Hồ, không hề có bàn thờ cha mẹ anh chị, thậm chí một tấm hình của một người thân cũng không có ? Tại sao bất hiếu vô tình bạc nghĩa vậy ? Tại vì nó là Tàu nên không chịu treo hình tổ tiên người Việt, sau này về Tàu làm sao ăn nói với tổ tiên thiệt của mình. Đơn giản vậy mà còn hỏi ! Mời các bạn xem hình, cha Nguyễn Sinh Sắc, anh Nguyễn Sinh Khiêm, chị Nguyễn ThịThanh. Chắc bây giờ họ đã biết đó là Hồ giả rồi.


 Trung Quốc, đây mới chính là quê hương của "Hồ giả 2".
Trở về quê nhà ở Trung Quốc, gặp lại người thân (a) (b). Lưu lại chứng tích làm Hồ ChíMinh, cha già dân tộc Việt Nam (c). Ngôi nhà yêu dấu (d).

(a)(b)
(c)(d) 

H Ồ gi ả 3 - Xuất hiện khoảng giữa năm 1965.
- Là người Tàu. Theo lệnh Trung Quốc, khống chế Việt Nam.
- Khi "Hồ giả 2" không chịu quay trở lại Việt Nam, sự việc quá bất ngờ khiến Trung Quốc không kịp chuẩn bị trước tìm người thay thế. Đành phải lựa chọn tương đối một người còn trẻ nhưng không giống "Hồ giả 2". Vì không giống "Hồ giả 2", nên "Hồ giả 3" phải đeo kính to và đội nón để che dấu sự khác biệt.
- Từ 1965 đến 1969 luôn trốn khỏi Hà Nội, lẩn tránh mọi người. Nhiều lần về Trung Quốcđể giải phẫu sửa đổi khuôn mặt cho già.
- Tuy nhiên "Hồ giả 3" này còn trẻ nên kiêu hãnh dám công khai cho mọi người thấy mình là người Tàu. Đội mũ Tàu, mặc áo quần Tàu. Do đó bị Cộng sản xóa tất cả hình ảnh.
- Thăm Vạn Lý Trường Thành, thăm quê nhà Khổng Tử.
- Đặc điểm của "Hồ giả 3" là bị CÂM. Nói "Hồ giả 3" CÂM là nói theo nghĩa bóng, vìchúng ta không bao giờ thấy phim ảnh có tiếng nói của "Hồ giả 3", mà chỉ toàn nghe người khác nói dùm những lời phát biểu của hắn. Nguyên nhân là vì "Hồ giả 3" nói giọng Tàu lơ lớ nên bị Cộng sản xóa âm thanh.
- 02/09/1969 bị Cộng sản giết chết làm xác ướp. Các hình trích từ phim tài liệu "Hồ giả 3" công khai là người Tàu trong buổi lễ ra mắt "Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam". Hai bên "Hồ giả 3" là Phạm Văn Đồng và Tôn Đức Thắng. "Hồ giả 3" nghe em thiếu nhi nói tiếng Việt không hiểu mặc dù cố gắng kề tai sát gần miệng em. Xem 01:30 phút đầu (00:30 - 00:40 Hồ giả 3, 00:51 - 00:58 Hồ giả 2, 01:13 - 01:19 Hồ giả 3) sau đó là linh tinh khác 

 Nhìn "Hồ giả 3" biết ngay là Tàu chính gốc !


Nhìn kỹ "Hồ giả 3" không đeo kính nhé ! Thật ra hắn có bị cận thị gì đâu, chẳng qua ngụy trang trước chỗ đông người mà thôi.


 Đi thăm Vạn Lý Trường Thành ở Trung Quốc, "Hồ giả 3" không cần đeo kính mà đi nhanh hơn mọi người.


Không cần đeo kính ngụy trang làm gì !


 Từ 1965 đến 1969 "Hồ giả 3" luôn trốn khỏi Hà Nội, lẩn tránh mọi người. Nhiều lần vềTrung Quốc để giải phẫu sửa đổi khuôn mặt cho già.

Ngày nào khuôn mặt giống với một ông già, thì ngày chết sẽ đến, "Hồ giả 3" không biết những ngày Vinh quang chỉ là ảo ảnh.


 "Hồ giả 3" đang nằm oằn oại trước cái chết từ từ thê thảm và những màn kịch chung quanh. Sao không mời bác sĩ Liên sô qua cứu chữa, đúng là giả dối !


 Để trở thành xác ướp, "Hồ giả 3" bị mổ bụng, moi hết lục phủ ngũ tạng (tim, gan, thận, ruột, dạ dày, thực quản, khí quản, phổi, tụy tạng, lá lách, bàng quang...) và não, hành tủy, và tủy sống. Máu cũng được hút sạch. Khắp cơ thể được chích hóa chất dưới da, mặt, tay, chân, ngón tay, ngón chân, tai, mũi, môi, ngực, bụng, mông, hông, lưng, bắp tay, bắp chân, đùi... Hai quả cầu thuỷ tinh được đặt vào hốc mắt. Môi cũng được khâu lại. Nguồn ánh sáng đỏ chiếu vào khuôn mặt và hai bàn tay để che dấu vẻ nhợt nhạt của thi hài, làm cho khuôn mặt của "Hồ giả 3" ánh lên màu hồng và tạo được ấn tượngđang ngủ. Hàng năm xác Hồ được chở qua Nga để tu bổ, ngâm chìm trong dung dịch hóa chất 30 ngày, và tẩy rửa, khâu, dán, thay thế những chỗ bị nấm mốc hủy hoại bằng những vật liệu nhân tạo như sáp, nhựa dẻo. Năm 1976 các chuyên viên Trung Quốc qua Việt Nam quan sát học hỏi cách ướp xác Hồ Chí Minh, để sau đó ướp cho Mao Trạch Ðông đã cho biết một bên tai trái xác Hồ đã bị long, rụng ra, và được dán lại bằng một loại keo đặc biệt. Phần sống mũi, sụn mũi bị hủy hoại, teo co lại và sụp xuống, được đắp vá, và tái tạo bằng sáp nhân tạo, và râu cằm đã bị rơi rụng ra. Xem hình lau rửa xác ướp Lê nin bị mổ bụnghttp://xacuoplenin.blogspot.com. Hình th ấ y gh ê r ợ n qu á n ê n khuy ế n c á o C ấ m tr ẻ em v à ng ườ i y ế u tim ! Hiện nay xác "Hồ giả 3" đã bị hủy hoại nhiều, bị đặt vào trong hầm lạnh đông cứng vàđược che giấu. Cái xác được trưng bày ra cho người xem là xác giả làm bằng thạch cao, nhằm đánh lừa người dân và du khách. Những người dân viếng Lăng thăm xác Hồ, nhưng là Hồ Tàu, mà lại còn bằng thạch cao nữa. Toàn là giả dối !


 Ngày nay, Lăng Hồ Chí Minh tại Quảng trường Ba Đình là nơi chứa đầy sự lừa dối công khai được bạo lực Cộng sản bảo vệ, và cũng là một biểu tượng ô nhục kéo dài trong Lịch sử dân tộc Việt Nam. 
H Ồ gi ả 4 - Là người Tàu. Làm người mẫu vẽ Hình chân dung giả mạo Hồ Chí Minh.

- Năm 1969, lo sợ Hồ chết thì không còn biểu tượng dùng để cai trị dân Việt Nam, Trung Quốc tổ chức tìm kiếm và tuyển lựa những người Tàu có gương mặt hao hao "Hồ giả 2", vàtìm được một ông già Tàu có khuôn mặt khá đẹp lão nhưng mặt tròn và mắt ti hí.

- Chúng cho ông già làm người mẫu, để họa sĩ vẽ làm giả Hình chụp chân dung Hồ ChíMinh. Nhưng các họa sĩ Cộng sản Tàu không quen vẽ chân dung nên vẽ rất xấu, nhìn làbiết tranh vẽ, không thể dùng giả làm hình chụp, không lừa gạt được người xem. Tuy cốgắng vẽ đi vẽ lại nhiều lần, nhưng cho đến ngày tang lễ Hồ cũng chưa vẽ được đẹp, đành phải đem ra trưng bày. Do đó trong phim tài liệu tang lễ Hồ Chí Minh do Nhật quayđược, chỉ thấy có hình tranh vẽ Hồ Chí Minh chứ không có hình chụp. Tranh vẽ này HồChí Minh có mắt hơi ti hí.


 Sau ngày tang lễ, Cộng sản nhờ họa sĩ Liên sô vẽ lại một chân dung khác, sửa mắt ti híthành mắt to, mặt tròn thành mặt dài, thay đổi áo, sửa lại tóc và râu v.v... cuối cùng tạo ra một chân dung rất đẹp.

 


Cộng sản đem tranh vẽ này làm giả thành Hình màu chụp chân dung Hồ Chí Minh để lừa gạt người dân Việt Nam. Rồi từ Hình màu này, Cộng sản làm ra hình trắng đen, để dùng trong bảo tàng, hay trong một số trường hợp cần giả cổ để lừa gạt mọi người.

Tuy nhiên, chính vì biết đây là đồ giả mạo nên truyền thông báo chí truyền hình ở nước ngoài không bao giờ sử dụng các hình này.

Chính phủ Việt Nam cũng không dám sử dụng các hình giả mạo này khi giao tiếp với nước ngoài. Hãy xem một áp phích của Chính phủ Việt Nam cổ động kỷ niệm 115 năm ngày sinh của Hồ Chí Minh dùng hình chụp thật !

Điều đáng buồn là Chính phủ Cộng sản không dám lừa gạt người nước ngoài nhưng lại tàn nhẫn lừa gạt người dân của mình. 

NHÀ TRƯNG BÀY HỒ CHÍ MINH LÀ NGƯỜI TÀU 

 Nhà trưng bày Hồ Chí Minh là người Tàu ở đâu ? Dĩ nhiên là nằm ở bên Tàu rồi, lựa làphải hỏi ! Sau khi "Hồ giả 2" quay về quê hương Trung Quốc đã trở thành anh hùng. "Hồ giả 2" viết chữ Việt và ký tên Hồ Chí Minh, để lưu lại chứng tích xác nhận mình chính là Hồ ChíMinh và là một người Tàu. Trung Quốc cho chụp ảnh, thu âm và làm các phim tài liệu vềHồ Chí Minh Tàu này. Trung Quốc cho xây dựng "Nhà trưng bày Hồ Chí Minh" phân chia ra 2 khu vực. "Khu vực 1 trưng bày Hồ Chí Minh là người Tàu" là nơi trưng bày hình ảnh, âm thanh, phim tài liệu và các hiện vật chứng tích xác nhận quá trình hoạt động của Hồ Chí Minh Tàu tại Việt Nam. Nơi này dành cho các cán bộ Trung Quốc đến tham quan và học tập kinh nghiệm của Hồ Tàu. "Khu vực 2 trưng bày Chủ tịch Hồ Chí Minh với Trung Hoa" là nơi trưng bày những bằng chứng về tình hữu nghị Trung - Việt, Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ vĩ đại của Việt Nam và là bằng hữu của Nhân dân Trung Hoa, những ký kết của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Trung Quốc. Ngoài văn bản ký kết của Phạm Văn Đồng công nhận lãnh hải của Trung Quốc năm 1958, còn quan trọng nhất là văn kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh xác nhận Việt Nam chính là 1/2 tỉnh Quảng Tây của Trung Quốc, sẽ được Lê Duẩn kế thừa Chủ tịch Hồ Chí Minh bắtđầu giao trả dần Bắc phần đến Trung phần cho Trung Quốc kể từ ngày 19/05/2005 ngày kỷniệm 115 năm sinh nhật bác Hồ. Văn kiện này được Chủ tịch Hồ Chí Minh ký kết tại Quảng Tây, Trung Quốc. Những lãnh đạo Cộng sản cao cấp tại Việt Nam được cho tham quan "Khu vực 2 trưng bày Chủ tịch Hồ Chí Minh với Trung Hoa", sau khi tận mắt thấy tai nghe chúng không nghĩcách cứu nước mà còn theo lệnh Trung Quốc gây chia rẽ Cộng sản với Công giáo để dễdàng đưa quân đội Tàu vào Tây Nguyên. "Hồ giả 2" thật hạnh phúc, hắn là một con dân Trung Quốc, một cháu ngoan Mao TrạchĐông, nhưng là một Cha già dân tộc Việt Nam. Tên tuổi Hồ Tàu sẽ được ca ngợi mãi mãi trong sử sách Trung Quốc và trong sử sách Cộng sản Việt Nam. Tuy nhiên, Nhân dân Việt Nam đã biết những văn kiện bán nước là do "Hồ giả" ký kết nên không có giá trị gì. Chỉ đau buồn cho non sông đất Việt, là đảng Cộng sản vẫn cố tình bịt miệng sự thật, sẵn sàng để mất nước mà không chút bận lòng. 

T Ổ NG K Ế T 

Viết về những người cùng mang tên Hồ Chí Minh, thật không dễ vì có quá nhiều dữ liệu. Tuy vậy, Tôi cũng cố gắng chọn ra một số điểm đặc trưng của mỗi người để người đọc cóthể nhận ra được từng nhân vật. Qua bài viết này, người đọc sẽ nhận ra mình đã từng bịlừa đảo khi quá tin tưởng vào những tài liệu mà Cộng sản làm giả. Những ai là Cộng sản, có thắc mắc thì gửi email đến các website của Chính phủ VN - Quốc hội - đảng CS, hay trực tiếp đi hỏi các cán bộ lãnh đạo địa phương, hay bét nhất là trong các buổi họp đảng. Còn nếu không dám mở miệng thì phải biết bản thân đã bịđảng CS biến thành con gì rồi, không còn là con người. Chú ý đảng CS sẽ bắt vô tùnhững ai dám tìm hiểu sự thật. Một thực tế đáng buồn là trong nước Việt Nam có Nghệ Sĩ Nhân Dân làm phim tài liệu lừa dối Nhân Dân, hay Nhà Sử học nổi tiếng thì lại luôn ca ngợi Hồ Tàu. Điều hơi khó khăn khi viết là phim và ảnh tài liệu phải chịu sự chi phối của Luật Bản quyền. Tôi cũng xin nhắc các bạn chú ý điều này. Những bí ẩn chung quanh cái tên Hồ Chí Minh rồi sẽ dần được nhiều người khám phá vàcông bố.

  THÔNG BÁO: Bài viết với Phiên bản mới này chủ yếu chỉ thay thế hình ảnh lớn hơn và rõhơn, còn Nội dung thì giữ y nguyên như Phiên bản cũ đã công bố đầu tiên năm 2009, chỉcó một đoạn thay đổi như sau:
Phiên bản cũ:
- Microphone trong hình có dạng tròn và dẹp, có lưới chụp ở mặt sau. Thực tế, thời gian 1945 thì microphone to cồng kềnh có độ dài trên 10 cm. Microphone chỉ có lưới chụp ở mặt trước, còn mặt sau không có lưới chụp. Từ xưa đến thế kỷ 21 cũng chưa có ai sản xuất microphone dạng tròn và dẹp như vậy.
Phiên bản mới:
- Microphone trong hình có dạng tròn và dẹp, có lưới chụp ở mặt sau. Thực tế, Microphone chỉ có lưới chụp ở mặt trước, còn mặt sau không có lưới chụp. Nhìn tấm hình, dễ dàng nhận ra tác giả đã nhầm lẫn vẽ Hồ phát biểu đối diện với mặt sau của Microphone, còn mặt trước có lưới chụp thì hướng ra ngoài. Sự dốt nát của tác giả đãtạo nên một tấm hình mà ai xem cũng nhận ra là giả, khiến Cộng sản mãi mãi mang tiếng lừa đảo trong lịch sử.Nguồn : http://vietlandquocnoi.blogspot.com/
Giới thiệu bài nầy :

8 nhận xét:

 1. Nặc danh22.11.12

  Thông Báo Trang Blog danglambao.blogspot.com bị cướp

  Thông Báo: Chúng tôi là Điều Hành của trang mạng Đảng Làm Báo trước đây có địa chỉ là danglambao.blogspot.com hiện nay đã bị hackers đánh cướp . Hackers đã xâm nhập vào máy tính của chúng tôi và cướp luôn email danglambao@gmail.com
  Hiện nay email của chúng tôi liên kết vào trang blog mới danglambaovn.blogspot.com là danglambao2@gmail.com. Chúng tôi không còn liên quan gì tới email danglambao@gmail.com.

  Trang blog mà hacker đánh cướp và sử dụng là (danglambao.blogspot.com) đưa lên những hình ảnh bôi xấu Đảng và nhà nước. Chúng tôi lên án những kẻ xấu đã dùng tên Đảng Làm Báo của chúng tôi để phát tán những tài liệu xấu, tung tin thất thiệt có nội dung xấu chống phá lại đất nước Việt Nam .

  Trong thời gian chỉnh sửa lại trang mạng mới nầy xin các bạn tiếp tục ủng hộ chúng tôi.

  Thay Mặt Điều Hành Đảng Làm Báo

  danglambaovn@blogspot.com
  Phan Huy Đức

  Trả lờiXóa
 2. Muốn cho người ta xem báo của mình viết là dảng làm báo rất là dại, thấy cái mặt đảng người ta phỉ nhổ, đảng không bao giờ bôi xấu đảng, viết lăng nhăng !

  Trả lờiXóa
 3. Khong biet tin ai bay gio? Sao cu nhu la tre con vay DANGLAMBAO!

  John à Paris

  Trả lờiXóa
 4. Thông Báo Trang Blog danglambao.blogspot.com bị cướp! Cuop cai gi? Co cai gi dau ma cuop!!!!!!!!

  John à Paris

  Trả lờiXóa
 5. Phan Huy Đức may sap chet den noi rui day! dep ngay cai trang " http://danglambaovn.blogspot". Kinh wa! gio nay con " hO chI mInh dEp nhAt teN ngUoi". Dem vut no vao thung rac ngay lap tuc.

  John à Paris

  Trả lờiXóa
 6. Khách quan30.11.12

  Cái thời mà ăn còn không có ăn nữa, vận nước còn dầu sôi lửa bỏng, chưa biết có giải phóng được miền Nam hay không thì chuyện tác giả nói ra cứ như trong một cuốn phim. Cách lí luận và đưa ra luận cớ bằng những hình ảnh đó hết sức trẻ con. Không lẽ tác giả coi thường trăm ngàn người khi đó, rất nhiều đã từng gặp mặt HCM, tiếp xúc với ông. Cả những người ngoại quốc lúc đời thường và ngay trong các cuộc họp cao cấp, toàn những tai to mặt lớn. Không lẽ họ không nhận biết được đâu là HCM. Kiếm được một người để giả tạo đã khó nay lại có đến 4 phiên bản người giả là HCM. Và với cách lí luận bằng hình ảnh của tác giả thì ông cho rằng ông thông minh hơn cả những người kia sao khi mà họ không thấy sự dối trá đó còn ông thì lại dễ dàng liên tưởng đến câu chuyện hết sức mơ hồ. Đó là còn chưa tính đến yếu tố chất lượng hình ảnh, kĩ thuật quay phim hồi xưa còn non kém. Còn người lúc may thì được ăn no ngày hai bữa, khi thì thiếu đói đến hốc hác gầy còm. Những minh chứng lịch sử, tài liệu lịch sử còn đầy ra đó, dễ kiếm được một người lãnh tụ để thay thế con người biết một lúc 5 6 thứ tiếng, ăn mặc bình dị, lãnh đạo sáng suốt, có đạo đức sao.

  Trả lờiXóa
 7. Nặc danh7.12.12

  Ho thay doi nhu tac keeeeeeeeeeee.

  Trả lờiXóa
 8. It's awesome for me to have a web page, which is beneficial in favor of my know-how. thanks admin

  Trả lờiXóa

Quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí là quyền chính trị của công dân.Trên tinh thần tự do ngôn luận và tôn trọng lẫn nhau, Đảng Làm Báo sẽ tôn trọng mọi ý kiến phản biện.

"In Honor of Viet Khang Asia69 Việt Nam Tôi Đâu & Anh là Ai"
GÓP Ý MỚI NHẤT
"Cuộc Thảm Sát Thiên An Môn - 1989"
"In Honor of Viet Khang bản 2 SBTN"
"Hoàng Sa nổi đau mất mát (Bản tiếng Việt)"
"In Honor of Viet Khang Asia Productions"

Liên lạc, gửi bài cho Đảng Làm Báo -- Contact us