Trở về trang đầu » » Khai mạc đại hội 18 Đảng Cộng sản Trung Quốc

Khai mạc đại hội 18 Đảng Cộng sản Trung Quốc


Hơn 2200 đại biểu đại diện cho hơn 70 triệu đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc thuộc mọi tầng lớp, lứa tuổi, ngành nghề sẽ tham dự đại hội 18 Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Đại hội 18 Đảng Cộng sản Trung Quốc là một kỳ đại hội quan trọng diễn ra vào thời điểm mang tính quyết định đối với công cuộc xây dựng xã hội khá giả toàn diện vào năm 2020 và tiếp tục thúc đẩy cải cách mở cửa, đẩy nhanh sự chuyển đổi phương thức phát triển kinh tế.

Hiện Trung Quốc đang phải đối mặt với vấn đề kinh tế tăng trưởng chậm, và mất cân bằng, ô nhiễm môi trường, và môi trường quốc tế ngày càng phức tạp. Một số nhân sỹ trong lĩnh vực kinh tế cho rằng, đại hội 18 sẽ có ảnh hưởng toàn diện, sâu sắc và quan trọng đối với sự phát triển kinh tế của đất nước. Vấn đề phát triển và vấn đề dân sinh có quan hệ chặt chẽ với nhau. Thành quả phát triển phải có lợi cho người dân, như vậy mới đảm bảo sự tiếp tục phát triển.
Đây chỉ là một trong số rất nhiều vấn đề được đưa ra thảo luận tại đại hội 18 Đảng Cộng sản Trung Quốc, như kiện toàn đảng, thúc đẩy quá trình chuyển đổi phương thức phát triển kinh tế, giải quyết tình trạng phát triển chênh lệch giữa các vùng miền, giữa thành thị và nông thôn, xây dựng hệ thống an sinh xã hội…

Đại hội 18 Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ tổng kết quá trình phát triển 10 năm vừa qua, đồng thời sẽ định hướng cho chặng đường phát triển thập kỷ tới. Đại hội 18 cũng sẽ bầu ra ban lãnh đạo mới của Trung Quốc. Đây là một kỳ đại hội rất quan trọng đối với Trung Quốc và được thế giới quan tâm.

Theo VTV
Giới thiệu bài nầy :

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí là quyền chính trị của công dân.Trên tinh thần tự do ngôn luận và tôn trọng lẫn nhau, Đảng Làm Báo sẽ tôn trọng mọi ý kiến phản biện.

"In Honor of Viet Khang Asia69 Việt Nam Tôi Đâu & Anh là Ai"
GÓP Ý MỚI NHẤT
"Cuộc Thảm Sát Thiên An Môn - 1989"
"In Honor of Viet Khang bản 2 SBTN"
"Hoàng Sa nổi đau mất mát (Bản tiếng Việt)"
"In Honor of Viet Khang Asia Productions"

Liên lạc, gửi bài cho Đảng Làm Báo -- Contact us