Trở về trang đầu » » Chính phủ lưu vong Miến Điện giải thể

Chính phủ lưu vong Miến Điện giải thể

Nhân Dân Miến Điện Tận Hưởng Quyền Tự Do Dân Chủ
Chính phủ lưu vong Liên minh quốc gia Miến Điện (NCGUB), đã tự giải thể và cho rằng đất nước không còn cần một chính phủ lưu vong.

 Tiến sĩ Tint Swe, người từng là Bộ trưởng Bộ Thông tin và Đối nội cho NCGUB cho biết: "Bây giờ, các nghị sĩ trong quốc hội có bà Aung San Suu Kyi cùng các lãnh đạo sinh viên có thể tự do đi ra nước ngoài và nói chuyện về tình hình tại Miến Điện, chúng tôi giải tán vì không muốn làm cản trở tiến trình hòa giải dân tộc cũng như dân chủ của Miến Điện .

NCGUB, được hình thành bằng cuộc bầu cử vào năm 1990, đã giải thể vĩnh viễn vào ngày 14 tháng chín 2012.  Tuyên bố được ký bởi ông Sein Win, người đã phục vụ như là thủ tướng của Chính phủ lưu vong Miến Điện (NCGUB). Cuộc bầu cử năm 1990 đã không được công nhận bởi chính quyền quân sự nắm quyền lúc bấy giờ.

Những ngày Bloggers tranh đấu cho quyền tự do báo chí 
Sau cuộc Tổng bầu cử toàn quốc ở Miến Điện năm 1990, phe đối lập thuộc khối Dân chủ của bà bà Aung San Suu Kyi đã thắng lớn nhưng Đại tướng Saw Maung, người lãnh đạo chính phủ lúc bấy giờ đã từ chối kết quả bầu cử. Sau khi bị phe Quân nhân cướp chính quyền, ông Tint Swe thông báo các đại biểu dân cử trúng cử thuộc khối Dân chủ cùng nhau thành lập một chính phủ lưu vong song song, và tổ chức nầy đã phục vụ lợi ích quốc gia trong suốt 21 năm qua.

Tiến sĩ Tint Swe cho biết thêm "Chúng tôi đã đạt được mục tiêu của chúng tôi là được Liên Hiệp Quốc đưa nghị quyết  vào năm 1994 nhằm thúc giục nhà cầm quyền Miến Điện tổ chức một cuộc đối thoại ba bên , Nhóm dân chủ do bà Aung San Suu Kyi, Cầm đầu quân đội và Nhóm dân tộc.

Những ngày còn tranh đấu cho quyền làm người
Chúng tôi thiết lập Trạm truyền thanh quốc gia cũng như lập NHEC (Ủy ban Giáo dục và Y tế) để hỗ trợ cho giáo dục và chăm sóc sức khỏe của hàng triệu người tị nạn Miến Điện. Chúng tôi đã mở Văn phòng Miến Điện Euro, được biết đến như EBO, tại Brussels dùng công nghệ cao để nhận hỗ trợ tài chính từ các mạnh thường quân ở Liên minh châu Âu [những người làm việc cho] công tác dân tộc.

NCGUB được thành lập và có tại trụ sở tại Karen , Manerpalaw trong tháng 9 năm 1990 vận động nhằm kết thúc chế độ độc tài ở Miến Điện, đồng thời dựa vào kết quả của cuộc bầu cử toàn quốc của nằm 1990 để tạo ra một liên minh dân chủ liên bang trong nước.

NCGUB cảm ơn tất cả các tổ chức trong nước và bạn bè quốc tế đã hỗ trợ NCGUB trong những năm qua.

Ông Tint Swe cũng  người được bầu vào ghế nghị viên Township Pale số 2 (khu vực Sagaing) trong cuộc tổng bầu cử vào năm 1990 nhưng không được công nhận , tuyên bố: "Tôi có một lương tâm trong sáng cho những gì tôi đã làm trong cuộc đời chính trị. Chúng tôi có một lương tâm trong sáng mà chúng ta đã làm nhiều để tranh đấu cho Tự Do và Dân Chủ được người dân Miến uỷ quyền vào năm 1990. "

Nhân dân Miến xuống đường làm cách mạng (nay đã thành công)
Mặc dù Chính phủ lưu vong Miến Điện (NCGUB) đã giải thể nhưng các thành viên của Liên minh Nghị viện, các đại biểu dân cử trong cuộc tổng bầu cử 1990 sẽ tiếp tục ngồi lại với nhau để tiến hành các hoạt động chính trị nhằm đưa đất nước Miến Điện rời xa chủ nghĩa độc tài, tiến tới Dân Chủ Tự Do và Hạnh Phúc .

Song Như (Đảng Làm Báo)

Giới thiệu bài nầy :

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí là quyền chính trị của công dân.Trên tinh thần tự do ngôn luận và tôn trọng lẫn nhau, Đảng Làm Báo sẽ tôn trọng mọi ý kiến phản biện.

"In Honor of Viet Khang Asia69 Việt Nam Tôi Đâu & Anh là Ai"
GÓP Ý MỚI NHẤT
"Cuộc Thảm Sát Thiên An Môn - 1989"
"In Honor of Viet Khang bản 2 SBTN"
"Hoàng Sa nổi đau mất mát (Bản tiếng Việt)"
"In Honor of Viet Khang Asia Productions"

Liên lạc, gửi bài cho Đảng Làm Báo -- Contact us