Trở về trang đầu » » Thế lực thù địch và bọn phản động Trung Quốc tiếp tục gia tăng hoạt động chống phá Việt Nam

Thế lực thù địch và bọn phản động Trung Quốc tiếp tục gia tăng hoạt động chống phá Việt Nam

Trung Quốc xúi dục Hàng ngàn người Hmong
ở huyện biên giới Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
biểu tình đòi tự trị và đòi tự do tôn giáo.
Theo đánh giá chung, từ năm 2011 đến nay, mặc dù bị ảnh hưởng tác động của suy thoái kinh tế thế giới và suy giảm kinh tế trong nước, nhưng với sự cố gắng, nỗ lực của Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc các tỉnh trong vùng, kinh tế xã hội Tây Bắc và phụ cận tiếp tục ổn định và phát triển. Lĩnh vực bảo đảm an ninh, trật tự các tỉnh vùng Tây Bắc và phụ cận đạt những kết quả quan trọng; an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản được ổn định.

Vụ tụ tập gây rối ở Mường Nhé, Ðiện Biên đã được tập trung giải quyết, nhanh chóng ổn định tình hình trước ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và HÐND các cấp. Tình hình an ninh, trật tự trên các tuyến biên giới cơ bản ổn định. Công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm hình sự, tội phạm về ma túy được tăng cường. Ban Chỉ đạo cũng nhận định, công tác bảo đảm  an ninh, trật tự trên địa bàn Tây Bắc còn nhiều mặt khó khăn, yếu kém cần khắc phục.

Hoạt động tuyên truyền, lôi kéo, tập hợp lực lượng, kích động người dân gây rối của các thế lực thù địch và phản động diễn biến phức tạp. Tình hình an ninh trên các tuyến biên giới còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất ổn định; tội phạm về ma túy, buôn bán người, tình trạng di cư tự do, xuất cảnh trái phép vẫn tiếp diễn. Ðời sống của một bộ phận đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới còn nhiều khó khăn; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội còn yếu kém.

Cơ chế, chính sách chưa đủ điều kiện động viên cán bộ và các lực lượng chức năng yên tâm bám cơ sở. Phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng và thành tích của các lực lượng làm nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự khu vực Tây Bắc và phụ cận: Phó Thủ tướng cho rằng, kết quả này có được có sự ủng hộ, đóng góp quan trọng, to lớn của đồng bào các dân tộc Tây Bắc. Nhận định tình hình trong thời gian tới, các thế lực thù địch và bọn phản động tiếp tục gia tăng hoạt động chống phá Ðảng, Nhà nước từ nhiều hướng bằng âm mưu thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt mà trọng điểm vẫn là các tỉnh Tây Bắc.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ, ban, ngành, đoàn thể, các tỉnh vùng Tây Bắc và phụ cận tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự; triển khai thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Bộ Chính trị nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh quốc phòng, an ninh trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2020. Phát triển kinh tế xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Các địa phương tiếp tục tăng cường, củng cố xây dựng hệ thống chính trị cơ sở; tăng cường công tác quản lý nhà nước về quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

 Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, thường xuyên đề cao cảnh giác, chủ động nắm chắc tình hình và giải quyết có hiệu quả những vụ việc từ khi mới phát sinh, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Theo Nhân Dân
(ghi chú: tựa bài do Đảng Làm Báo)

Giới thiệu bài nầy :

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí là quyền chính trị của công dân.Trên tinh thần tự do ngôn luận và tôn trọng lẫn nhau, Đảng Làm Báo sẽ tôn trọng mọi ý kiến phản biện.

"In Honor of Viet Khang Asia69 Việt Nam Tôi Đâu & Anh là Ai"
GÓP Ý MỚI NHẤT
"Cuộc Thảm Sát Thiên An Môn - 1989"
"In Honor of Viet Khang bản 2 SBTN"
"Hoàng Sa nổi đau mất mát (Bản tiếng Việt)"
"In Honor of Viet Khang Asia Productions"

Liên lạc, gửi bài cho Đảng Làm Báo -- Contact us