Trở về trang đầu » » Bắc Ninh kỷ luật một loạt cán bộ đảng huyện Quế Võ

Bắc Ninh kỷ luật một loạt cán bộ đảng huyện Quế Võ

Ông Nguyễn Đình Nhương  Bí thư Huyện ủy Quế Võ 
Ngày 28/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh ban hành “Thông báo kết luận Thi hành kỷ luật Đảng đối với Ban Thường vụ Huyện ủy và cá nhân các đồng chí Thường trực Huyện ủy Quế Võ khóa 17, nhiệm kỳ 2010-2015”.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Quế Võ khóa 17, nhiệm kỳ 2010-2015.


Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo kinh tế-xã hội, công tác xây dựng Đảng từ năm 2005 đến 2011, cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan tham mưu và một số cán bộ lãnh đạo quản lý của huyện đã bộc lộ những khuyết điểm, vi phạm trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, tập trung ở các lĩnh vực: quản lý đất đai, tài chính, xây dựng cơ bản và công tác cán bộ. Có khuyết điểm, vi phạm có tính hệ thống, kéo dài nhiều năm, tính chất nghiêm trọng, gây dư luận bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy khóa 17 của huyện đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, buông lỏng công tác đấu tranh tự phê bình và phê bình, thiếu đoàn kết thống nhất, làm giảm hiệu lực trong lãnh đạo, điều hành và quản lý trên nhiều lĩnh vực công tác.

Đối với cá nhân ông Nguyễn Đình Nhương, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 18, nguyên Bí thư Huyện ủy Quế Võ nhiệm kỳ 2010 - 2015, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Quế Võ nhiệm kỳ 2011-2016, trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao đã thiếu tinh thần trách nhiệm, buông lỏng công tác quản lý, trong lãnh đạo, điều hành Ủy ban Nhân dân còn để xảy ra tình trạng mất dân chủ, thực hiện chưa nghiêm túc các quyết định, kết luận sau thanh tra, kiểm tra.

Là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện từ năm 2003 đến tháng 8/2010, nguyên Bí thư huyện ủy Nguyễn Đình Nhương có các khuyết điểm, vi phạm về quản lý đất đai đã vi phạm về thẩm quyền và làm trái các quy định của pháp luật, của Ủy ban Nhân dân tỉnh trong quản lý đất đai, để tình trạng vi phạm Luật đất đai diễn ra phổ biến, kéo dài, có nơi, có vụ việc vi phạm pháp luật hình sự, gây hậu quả khó khắc phục.

Ông Hương đã ban hành các quyết định cho chuyển đổi mục đích sử dụng đất để xây dựng mô hình kinh tế trang trại không phù hợp với quy hoạch được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt; Vi phạm các quy định của luật Ngân sách nhà nước trong quản lý tài chính và điều hành ngân sách huyện khi thực hiện các trình tự, thủ tục, quy trình ngân sách, thẩm quyền quyết định ngân sách ở các khâu: Lập, chấp hành và quyết toán ngân sách hàng năm.

Trong công tác tổ chức cán bộ, ông Nguyễn Đình Nhương đã ký các quyết định tuyển dụng lao động hợp đồng ngoài biên chế vào làm việc tại các cơ quan của huyện, quyết định điều động biệt phái, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý chưa đúng quy định; v i phạm nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ. Việc đề xuất, lựa chọn cán bộ đưa vào diện quy hoạch, thực hiện bổ nhiệm, bố trí vị trí công tác của một số trường hợp có liên quan đến người thân của cán bộ lãnh đạo huyện... gây dư luận không tốt, ảnh hưởng đến uy tín của cấp ủy về công tác cán bộ tại địa phương.

Ban Chấp hành Tỉnh ủy đã biểu quyết đề nghị hình thức kỷ luật đối với nguyên Bí thư huyện ủy Nguyễn Đình Nhương. Tỉnh ủy Bắc Ninh báo cáo Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét, đề nghị Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định theo thẩm quyền.

Ngoài ra, Tỉnh ủy Bắc Ninh còn quyết định thi hành kỷ luật mức khiển trách đối với nguyên Phó Bí thư Huyện ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Quế Võ Nguyễn Ngọc Thanh và nguyên Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Quế Võ, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Nguyễn Minh Sơn về một số vi phạm trong quá trình giữ chức vụ công tác tại huyện Quế Võ.

Những khuyết điểm, vi phạm kỷ luật Đảng của Ban Thường vụ Huyện ủy và cá nhân Thường trực Huyện ủy Quế Võ nhiệm kỳ 2010-2015 đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhìn nhận nghiêm khắc và rút ra những bài học sâu sắc. Thông qua thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục tập trung các giải pháp cấp bách và lâu dài lãnh đạo, chỉ đạo huyện Quế Võ phát huy vai trò của cán bộ đảng viên và nhân dân tiếp tục tham gia xây dựng Đảng bộ Quế Võ trong sạch, vững mạnh.

Từ phản ảnh của các cơ quan chức năng, đơn thư của cán bộ, đảng viên và nhân dân, trong các năm từ 2005 đến 2011, địa bàn huyện Quế Võ (Bắc Ninh) xảy ra nhiều sai phạm trên các lĩnh vực: đất đai, tài chính, xây dựng cơ bản và công tác cán bộ. Các khuyết điểm, vi phạm liên quan đến trách nhiệm của tập thể, cá nhân từ cấp lãnh đạo, cấp tham mưu, cấp cơ sở và ở tất cả các khâu từ ban hành chủ trương, lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý đến tổ chức thực hiện. Có khuyết điểm, vi phạm có tính hệ thống, tính chất nghiêm trọng, gây dư luận bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân./.

Thái Hùng (TTXVN)
Giới thiệu bài nầy :

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí là quyền chính trị của công dân.Trên tinh thần tự do ngôn luận và tôn trọng lẫn nhau, Đảng Làm Báo sẽ tôn trọng mọi ý kiến phản biện.

"In Honor of Viet Khang Asia69 Việt Nam Tôi Đâu & Anh là Ai"
GÓP Ý MỚI NHẤT
"Cuộc Thảm Sát Thiên An Môn - 1989"
"In Honor of Viet Khang bản 2 SBTN"
"Hoàng Sa nổi đau mất mát (Bản tiếng Việt)"
"In Honor of Viet Khang Asia Productions"

Liên lạc, gửi bài cho Đảng Làm Báo -- Contact us